Çimento'da çöp için uygun yer yok!

Ünye Çimento Fabrikası tarafından hammadde alınan ocakların çöp ayrıştırma tesisi için uygun olduğu bilgisi doğrultusunda ÜÇS Genel Müdürü Yıldıray Yıldız'la görüşen Ünye Kent Konseyi, böyle bir şeyin mümkün olmadığı bilgisi aldı.ÜÇS Genel Müdürü Yıldız kendisini ziyaret eden Ünye Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ayşe Haznedar Yalın ve Konsey Yürütme Kurulu üyelerine yaptığı açıklamasında, bu konudaki bilgide bir yanlışlık olduğunu, ÜÇS'nin terk edilmiş artık hammadde almadığı ocağının bulunmadığını söyledi.

 - Çimentonun terk ettiği ocak yok -

Yıldız açıklamasında şöyle devam etti:

"Ordu Büyükşehir tarafından başlatılan çöplerin bertarafı çalışmasında kendilerine getirilen ayrıştırılmış çöpün fabrikamızda yakıt olarak kullanılması noktasında çözüm ortağıyız. Biz çöplerin yakılması için yapılması gerekenler noktasında kendi çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çöp ayrıştırma tesisiyle hiçbir ilişkimiz yoktur. O çalışma Büyükşehir'e ait bir çalışmadır. Sizin şu anda düşünülen çöp ayrıştırma tesisi yerine alternatif yer olarak ÜÇS'nin hammadde alımını bitirdiği ve terk ettiği ocaklardan biri olabilir mi talebiniz, bizce mümkün olmayan bir taleptir. Çünkü bizim hammadde alımını bitirip terk ettiğimiz ocağımız bulunmamaktadır. Bilgilendirme yanlışlığı olabilir. Bizim başından beri hammadde aldığımız iki ocağımız var. Bunlar da aktif ocaklarımızdır. Bu aktif ocaklarda böyle bir tesis kurulması ise kesinlikle mümkün değildir."

- Eskikızılkase'de ayrıştırma tesisi kesinlikle olmaz  -

Ziyarette konuşan Ünye Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ayşe Haznedar Yalın ise, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin Eskikızılcakese Mahallesi'nde yapmayı kararlaştırdığı çöp ayrıştırma yerine herkesin karşı olduğunu, tepki gösterdiğini belirterek, "Buraya karşı alternatif yer bulmak için çalışmalarımız sürüyor. Ünye Çimento'nun terk ettiği ocaklar alternatifi bilgisinin yanlış olmasına karşı yeni alternatifler bulmak için araştırmalarımız sürüyor. Bulursak Büyükşehir'e teklif götüreceğiz. Bulamazsak demektir ki Ünye'de böyle bir yer yok. Ordu'nun başka yerlerinde bakıp araştırmak gerekir. Eskikızılcakese'de düşünülen yerle ilgili bölge sakinleri Ordu Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurdular. Mahkeme başvuruyu görüşme kararı almış. Bu tesisin buraya yapılmaması için çok sayıda hukuki engel bulunduğunu düşünüyoruz."

- ÜÇS sosyal projelere destek veriyor -

Ünye Kent Konseyi'nin Ünye Çimento Genel Müdürü Yıldıray Yıldız'ı ziyarette Ordu Üniversitesi Ünye Yerleşkesi çalışmalarında inşaat aşamasına gelindiği belirtilerek, ÜÇS'nin yerleşke içinde kendi adıyla bir fakülte inşaatı yaptırması dile getirildi.

Yıldız bu konudaki açıklamasında; bu zamana kadar çok sayıda sosyal projeye destek olduklarını, bundan sonrası içinde uygun gördükleri sosyal projelere de destek verebileceklerini belirterek; "Fakülte inşaatı yapma konusu sosyal proje dışında kalan farklı bir konu. Ünye Kent Konseyi bu talebini dosya haline getirsin, biz alalım üst yönetime sunalım. Çünkü böyle bir konu üst yönetimin kararı bağlıdır." dedi.

Ad Soyad veya Takma Ad :

Yorumunuz :